Застроено УПИ 1520 кв.м. гр.Антоново

УПИ І-547, кв.14 с площ от 1520 кв.м., заедно с ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА СГРАДА със ЗП 162 кв.м.

Tagged with →  
Share →