Къща в с. Триводици, общ. Стамболийски, Пловдивска област.
УПИ 722 кв.м. заедно с двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП 45 кв.м. и РЗП 90 кв.м., гараж 15 кв.м. и второстепенни сгради със ЗП 34 кв.м.

Share →