Масивна Административно-търговска сграда от 830кв.м., състояща се от сутерен и 3 етажа, клуб със склад, санитарни възли и покрита тераса построени в/у държавна земя възоснова на отстъпено право на строеж с площ на УПИ 685 кв.м., ведно с приспадащите се идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

ivon3

ivon2

ivon1

Tagged with →  
Share →