Апартамент № 21, находящ се в гр. Видин, ж.к. „Вида“ бл.1, вх. А, ет. 8 с площ от 60,40 кв.м., състоящ се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с прилежащото избено пшомещение № 21, с площ от 2 кв.м., заедно с 1,38 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Tagged with →  
Share →