Гр. София, ж.к.“Лозенец“, ул.“Кожух планина“ №15, паркомясто в сутерен на сграда изградена на „груб строеж“, със ЗП 18.25 кв.м, заедно с 3,992% ид.ч. От общите части на сградата, равняващи се на 14,08 кв.м и толкова ид.ч. от правото на строеж в/у УПИ

Tagged with →  
Share →