Гр.София,жк.Лозенец, ул.Кожух планина №15, Магазин №2, находящ се в сграда изградена на „груб строеж“, на партерния етаж със ЗП 37.47 кв.м, състоящ се от зала и санитарен възел, заедно с 7,0230% ид ч от общите части на сградата и от правото на строеж в/у УПИ

Tagged with →  
Share →