Гр.София,ж.к.“Лозенец“,ул.“Кожух планина“ №15, Магазин №1, находящ се в сграда изградена на „груб строеж“, на партерния етаж със ЗП 84.51 кв.м, състоящ се от зала и санитарен възел, заедно с 15,8398% ид ч от общите части на сградата и от правото на строеж в/у УПИ.

Tagged with →  
Share →