Складова база с. Кочериново, гр. Кюстендил

УПИ ІV-466, в квартал 28, гр.Кочериново, обл.Кюстендил, с урегулирана площ от 7 132 кв.м., ведно с находящите се в имота Сграда № 1 –склад-масивна едноетажна сграда със застроена площ от 454.80 кв.м., сграда №2 –склад-масивна двуетажна сграда със застроена площ от 174.73 кв.м., сграда № 3 –склад –полумасивна едноетажна сграда със застроена площ от 80.32 кв.м. и сграда №4 –гараж-масивна едноетажна сграда със застроена площ от 744.20 кв.м.

Share →