Магазин гр.Търговище 74.82 кв. м.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в жилищна сграда – АПАРТАМЕНТ на първи жилищен етаж, състоящ се от входно антре, кухня, спалня, дневна и сервизни помещения, със застроена площ от 74, 82 кв.м., който самостоятелен обект е преустроен в ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН, ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧЕН САЛОН, съгласно Разрешение за ползване № 185/20.12.2000г. на РДНСК, гр. Търговище, заедно с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 23 с площ 4. 67 кв.м. , заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 /шестнадесет/ с площ от 3. 67 кв.м. и 2. 09 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.

Tagged with →  
Share →