ПРОДАДЕН – Магазин гр. Пловдив, ул Орфей 47 кв.м.

Самостоятелен обект в сграда находящ се в гр. Пловдив ул. Орфей 24 ет. 1 с предназначение за обслужваща дейност за битови услуги с площ 47 кв.м. ведно с 11/1171 ид.части от поземлен имот – урбанизиран.

Info shop Plovdiv

Tagged with →  
Share →