Нива с.Българево, общ.Каварна

Земеделска земя – Нива с площ 3,409 дка с идент.№ 07257.29.108 по КК на с.Българево, общ.Каварна, обл.Добрич, 7-ма категория

Tagged with →  
Share →