ПРОДАДЕНО – Сграда-многофамилна с адрес гр. Хасково, ул. Металик 3, ЗП – 110 кв.м. на два етажа. Сградата е разпложена в общински поземлен имот;  гараж с квадратура 25 кв.м.
Вторият етаж е изграден, а първият етаж е на фаза груб строеж.

Tagged with →  
Share →