Двор от 1.3. дка, и МЖС-едноетажна къща 64 кв.м., находяща се в село Гара Орешец, общ.Димово, обл.Видин, ул.“хаджи Димитър „1.

Tagged with →  
Share →