ПРОДАДЕН – Дискотека гр. Видин

Самостоятелен обект с идентиф. 10971.508.51.1.10 с площ от 282.80 кв.м. с адм. адрес гр. Видин, ул. Стефан Малиновски 26 ет 0 с предназначение за търговска дейност – търговска зала за дискотека и сервизни помещения с малък склад.

Share →