гр. Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл.9, вх. А, ет.4 – състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ на апаратамента от 78 кв. м. , ведно с избено помещение от 6. 37 кв. м., както и 6.22% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото.

Tagged with →  
Share →