Апартамент гр. Гълъбово 59,95кв.м.

АПАРТАМЕНТ 3, находящ се в гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора ж.к. Строител бл. 40 ет. 12, построен върху общинска земя със ЗП 59.95 кв.м. ведно с мазе № 69 с площ от 8.20 кв.м.

Цена 6 000 лева

Снимки на имота

Share →