ПРОДАДЕНО – Апартамент гр.Търговище – 100.58 кв.м.

Апартамент № 6, находящ се на адрес: гр. Търговище, ул. Раковски 69, етаж 4, ап.6, ЗП 100.58 кв.м., ведно с 30.17 кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Share →