Апартамент №6 находящ се в гр.Айтос,ул.“Хаджи Димитър“ бл.26,вх.1,ет.2 със ЗП 60.89 кв.м., състоящ се от спалня,дневна,кухня,баня,тоалетна,антре и дрешник, ведно с прилежащото избено помещение №3 с площ 4 кв.м, ведно с 3,56 Ид. Части от общите части на сградата и от правото на строеж в/у държавен поземлен имот 1733 в кв.107 по плана на гр.Айтос.

Апартамент гр. Айтос – 60.89 кв.м.

Tagged with →  
Share →