Административни помещения гр. Червен бряг

СГРАДА с идентификатор 80501.807.139.11.6 с обща застроена площ от 690 кв.м с предназначение друг вид самостоятелен обект
СГРАДА с идентификатор 80501.807.139.11.4 с обща застроена площ от 250 кв.м с предназначение друг вид самостоятелен обект

Заедно със складови помещения в същият обект се продават/отдават под наем и административните помещения на бишата Търговия на едро – Червен бряг.

Share →