Поземлен имот с площ от 767 кв.м. ведно с правото на строеж върху жилищна група от 5 еднофамилни двуетажни сгради, изградени на етап „груб строеж“, обособени в две групи: ГРУПА ЕДНО – къща 1, 2 и 3 всяка със ЗП от 62.88 кв.м.ГРУПА ДВЕ-къща 4 /ЗП 62.88 кв.м./ и къща 5 /ЗП 64.78 кв.м./

Tagged with →  
Share →