Fisko deinostФиско Груп ЕООД предлага на финансовите и търговски институции:

– колекторски услуги

– промотиране и маркетинг

– разработка и продажба на специализиран софтуер

– разработка и продажба на модели за управление на риска

– създаване на анализи въз основа на предоставените и статистически данни

Фиско Груп ЕООД организира дейността си по събиране на клиентски вземания в две основни направления:

  • Кол център – Прозвъняване на задължените лица и водене на писмена кореспонденция;
  • Посещения на длъжници – Осъществяване на лични срещи на територията на нашите офиси и посещения на място във всяка точка на България;

Компанията, чрез своите партньори и агенти във всички областни градове гарантира качество и бързина при обработването на вземанията, което от своя страна води до постигане на висока събираемост на просрочените задължения.