Predimstva collectingКолекторската услуга е най-рентабилният начин на събиране на просрочени задължения,  особено когато не се знае как ще приключи  изпълнително дело и колко време то ще отнеме. Много по-скъпо би струвало на търговска компания да поддържа значителен брой юристи  или  да  се възползва от услугите на адвокатска кантора.

Колекторската услуга е по-рентабилна в сравнение с продажбата на вземането поради факта, че пазарът на такива вземания в България е неликвиден, а цената неизгодна.

Това, което нашето дружество ви предлага е да предоставите просрочените си задължения  за обработване  от  колекторския  ни отдел,  а малката част от тях,  които не успеем да съберем по този начин, “Финанс Инфо Асистанс” ЕООД  може да изкупи или да събере юридически.