Izvanzemni chovecheta Fisko

Фиско Груп ЕООД предоставя услуги за събиране на дългове от 2004 г.

Фиско Груп ЕООД разполага с:

• Висококвалифицирани служители с дългогодишен опит, специализирани в събирането на клиентски вземания чрез телефонни обаждания. Предимство, с което малко от конкурентите ни могат да се похвалят.

• Екипи за посещения на място, които са дислоцирани в големите градове в България, като София, Пловдив, Видин, Варна и Бургас и осъществяват посещения във всяка точка в страната.

• Компютърен хардуер гарантиращ сигурност на информацията и спазването на изискванията за работа с лични данни.

• Софтуер, позволяващ максимално бърза и ефективна обработка на клиентската информация и същевременно отговарящ максимално точно на изискванията на нашите контрагенти относно начина на подаване на информацията и отчетността.

• Най-новите технологии в областта на телекомуникациите, които интегрирани с нашите софтуерни решения, позволяват максимално бързо установяване на контакт с клиентите.

Сред партньорите на Фиско Груп ЕООД са: Уникредит Булбанк АД, Уникредит Лизинг АД, Централна кооперативна банка АД, Юробанк И Еф Джи България АД, Хипо Алпе Адрия Аутолизинг ООД и други.