Финанс Инфо Асистанс ЕООД управлява пакет от вземания за над 50 000 000 лева, формиран чрез придобиване на дългове на физически и юридически лица.

Дейността по събиране на клиентски вземания в полза на банки и други търговски институции е без аналог на българския финансов пазар.

В областта на инкасиране на клиентски вземания, Финанс Инфо Асистанс ЕООД е изградило отлично работеща структура, която гарантира оптимална събираемост на вземанията на клиентите ни при минимални разходи.

Екипът ни е дългогодишно изграждан и се състои от над 20 висококвалифицирани юристи и икономисти с голям опит в гражданското и търговското право, в корпоративните анализи, планиране и високоефективния стратегически мениджмънт.

Показателно за специалистите ни е броя съдии и съдебни изпълнители, които са започнали своят юридически път от нашия екип.

Сред партньорите на Финанс Инфо Асистанс ЕООД през последните години са: Централна кооперативна банка АД, ЦКБ Скопие АД,  Тексимбанк АД, И Еф Джи Лизинг ЕАД и И Еф Джи Ауто Лизинг ЕООД