ПРОДАДЕН – Апартамент гр. Варна 82,36 кв.м.
Апартамент № 10, гр. Варна, ул. Синчец 1 ет. 5 с площ 82.36 кв.м. заедно с избено помещ. – площ 9.74 кв.м. както и съотв.8.5742% ид.ч. от общите части на сграда и правото на строеж, както и 32.24 кв.м. ид.ч. от мястото, върху което е построена сградата и Гараж № 2 с площ 17.90 кв.м.

Tagged with →  
Share →