Дървопроизводителна горска площ

Финанс инфо асистанс ЕООД в дейността си по събиране на просрочени вземания придоби няколко имота отредени като дървопроизводителна горска площ. Имотите се намират в района на гр. Видин и гр. Лом с обща площ около 114 дка. На терените е извършен дърводобив през 2013 и 2014 г.

Имотите се продават. При заявен интерес ще се определи справедливата цена отговаряща на състоянието на гората в определените имоти.

Share →