Апартамент гр. Пловдив, ж.к. Марица Гардънс, бл.1, ет.5, ап. 22, ЗП 64.74 кв.м., избено помещение № 22-3.6 кв.м., ведно със съотв.идеални части от общите части и от правото на строеж.

Tagged with →  
Share →