Гр. София, ж.к.Лозенец, ул.Кожух планина №15, паркомясто в сутерен на сграда изградена на „груб строеж“, със ЗП 18.58 кв.м, заедно с 4,300% ид.ч. От общите части на сградата, равняващи се на 15,17 кв.м и толкова ид.ч. от правото на строеж в/у УПИ

Tagged with →  
Share →