Четириетажна жилищна сграда, ЗП – 109 кв.м., състояща се от гаражен етаж-119 кв.м., първи, втори и трети етаж от по 121 кв.м., обособ.като самостоятелни жилища, изградени в сградата на основание отстъпено право на строеж.

Tagged with →  
Share →