Поземлен имот, представляващ Дворно място – цялото с площ от 1 019 кв.м., заедно с построените в него къща, лятна кухня, стопанска сграда и навес, находящ се в на село Лом Черковна, община Бяла, област Русе.
Мястото е на много добро място, както и къщата е в отлично състояние.

Tagged with →  
Share →