Двуетажна къща построена 1960 г.РЗП 70 кв.м., ведно с двор от 1.2.дка., прилежаща масивна стопанска сграда – 6 бр. бокосове за ЕРД РЗП 136 кв.м., масивен гараж – 40 кв.м. Дунавци е на 6 км. от Видин.

Tagged with →  
Share →