Фитнес зала, гр. Бургас

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 51, обект 22

Самостоятелен обект в жилищна сграда – ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ В ПОДБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, съгласно Удостоверение № 135/04.07.2006г. за въвеждане в експлоатация на „ФИТНЕС ЗАЛА И КАФЕНЕ СЪС САНДВИЧИ”, находящ се на 1 етаж, вход 4, в жилищен блок № 51, зона „Б”, в к- с „Меден рудник”, гр. Бургас, със застроена площ от 134 квадратни метра, при граници: изток – външен зид, запад- търговска площ, северозапад- търговска площ, югоизток- външен зид, отгоре- апартамент ляв, десен, и среден на първи жилищен етаж, отдолу- сутерен на вх. 4, както и 2.436% /две цяло четиристотин тридесет и шест хилядни/ процента идеални части от общите части на сградата и от парвото на строеж върху терена, върху който е построена сградата.

Share →