ПРОДАДЕНО – Ателие 1а, гр. София, жк Стрелбище, бл. 91, вх. А, ет. 1, състоящо се от ателие със ЗП 72.48 кв.м., заедно с принадлежащите: избено помещение № 16 с полезна площ от 9.14 кв.м., ведно с 0.575% идеални части от общите части на сградата и толкова ид.части от правото на строеж върху държавна земя, бивша собственост на длъжницата.

Share →