Апартамент гр. Перник 58,01 кв.м.

АПАРТАМЕНТ №23, находящ се в гр. Перник, кв. „Димова махала” в жилищна сграда – блок №14, вх. А, етаж 8 (последен), състоящ се от ДВЕ СТАИ, КУХНЯ И СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ със застроена площ от 58.01 кв. метра. Апартаментът има нужда от ремонт.

ЦЕНА: 32 000 ЛЕВА

Tagged with →  
Share →