ПРОДАДЕН – Апартамент гр. Радомир 46,30 кв.м.

Апартамент № 62, гр.Радомир, ул.“Люлякова“№34,вх.“Г“, ет.3, състоящ от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 46,30 кв.м., заедно с принадлежащото му Избено помещение №4, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и заедно с 1,09% идеални части от правото н астроеж върху мястото.

Tagged with →  
Share →