Поземлен имот и семеен хотел в строеж -м.Сухата река, Етрополе

Поземлен имот с площ от 1.425дка., заедно със семеен хотел в строеж от 398 кв.м. И поземлен имот с площ 1.986 дка., заедно с построена в него стопанска сграда, с площ от 35 кв.м.

Share →