Къща с.Арчар 38 кв.м.
Вилна зона Рациария, с Арчар, община Димово
400 кв.м. От дворно място представляващи 400/1000 ид чати от ПИ заедно с цялата построена едноетажна вилна сграда – масивна къща от 38 кв.м.

Tagged with →  
Share →