Къща гр. Опака

недвижим имот, находящ се в гр. Опака, общ. Опака, обл. Търговище, ул. „Руси Минков” № 39 , а именно: УПИ V – 233 с площ от 1275 кв.м. ведно със застроените в него: КЪЩА, ЛЯТНА КУХНЯ, СТОПАНСКИ СГРАДИ и ГАРАЖ

Tagged with →  
Share →