На следният имейл адрес office@infoassistance.eu и на седалището на дружеството може да подадете сигнал на нарушение по смисъла на Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Сигнал може да подадете и до КЗЛД. Препоръчително е използването на утвърдената бланка за сигнали, която може да получите своевременно от служителя определен за лице за разглеждане на сигнали или може да изтеглите от тук: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282 .
При нужда от съдействие или при желание да подадете устен сигнал, може да използвате следния телефонен номер: +3592 932 7109.