Апартамент гр. Пловдив, ж.к. Христо Смирненски – 87.20 кв.м.

Апартамент № 4, адрес: гр. Пловдив, ул. Орфей № 24, вх. Б, ет. 2 с площ от 87.20 кв.м., ведно с избено помещение № 4 с площ от 3.72 кв.м., ведно с 1.911% ид.части от общите части на сградата и правото на строеж, ведно с 22/1171 идеални части от поземлен имот УПИ с идентиф.56784.511.1070

Share →